mercat

Comprar als Mercats Municipals surt a compte! Aquest és el lema de la campanya de descomptes de les llotges municipals. Els Mercats de la ciutat participaven per primer cop en el Firestoc...