User login

Serious Games

Hem començat a parlar i a referenciar esdeveniments de Gamification però ara comencem a parlar amb ordre i sistemàtica d'aquesta bonica ciència. Perquè no és ja una moda o una tendència: ha...
La contraposició dels conceptes Gamification i Serious Games presente molts més elements en comú que no pas diferències. AMbdós són propostes que tenen un objectiu més enllà (alguns creuen que...