User login

Universitat La Laguna

La contraposició dels conceptes Gamification i Serious Games presente molts més elements en comú que no pas diferències. AMbdós són propostes que tenen un objectiu més enllà (alguns creuen que...