User login

Ascidea s'instal·la al Parc de Recerca UAB
Edició/ 28 de November de 2012

L'empresa bioinformàtica Ascidea s'instal·la al Parc de Recerca UAB

Ascidea, empresa que ofereix solucions innovadores i d'alta qualitat per facilitar la generació i l'anàlisi de dades biològiques, s'ha adherit al Parc de Recerca UAB. Pretén, així, interactuar i crear llaços de col·laboració amb alguns centres i instituts de recerca i serveis científicotècnics de la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu entorn.

Ascidea Computational Biology Solutions és una empresa bioinformàtica que desenvolupa eines informàtiques per organitzar, analitzar i distribuir dades biològiques. Avui en dia, aquestes eines són imprescindibles per al desenvolupament de la biotecnologia i la medicina mol·lecular, ja que permeten interpretar les dades generades en les investigacions.

L'empresa aposta per potenciar la recerca col·laborativa i aprofitar l'excel·lència investigadora de les institucions i les empreses del país. En aquest sentit, l'equip ha decidit instal·lar-se a l'edifici Eureka del Parc de Recerca UAB degut a l'elevat potencial de l'entorn científic i a les interaccions entre empreses que ofereix. "El coneixement i la recerca acumulada que posseeixen els grups de recerca i els serveis científico-tècnics de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a la bioinformática i ciències òmiques (genòmica, proteòmica, metabolòmica, epigenòmica,...) és un actiu de gran valor. Per això, pretenem col·laborar-hi activament i desenvolupar projectes de recerca conjunts que permetin transferir nous productes i serveis al mercat nacional i internacional", explica Albert Mascarell, director general d'Ascidea.

Aquesta col·laboració es materialitzarà mitjançant acords de transferència entre l'empresa i grups de recerca, que permetran crear fortes sinèrgies i portar al mercat plataformes bioinformàtiques amb un fort component innovador. A més, Ascidea té la intenció d'incorporar estudiants del Màster en Bioinformàtica per a Genòmica i Disseny Computacional de Fàrmacs de la UAB a la seva plantilla.

L'equip d'Ascidea està format per un perfil multidisciplinari de professionals amb una forta formació en ciències experimentals i computacionals i experiència en el món bioinformàtic i biotecnològic. El seu coneixement expert dels anàlisis bioinformàtics i bioestadístics els permet generar dades d'elevada qualitat i oferir resultats informatius i comprensibles. "La nostra visió és que la predicció i prevenció basades en la informació genètica dels organismes, farà que la nostra societat avanci cap a un model més sostenible i amb major esperança de vida", manifesta Albert Mascarell.

 

Font i fotografia: notícia de (PRUAB) www.uab.es  27/11/2012

Comparteix