User login

Sublínia ICO Garantia SGR
Coopera/ 25 de June de 2013

Sublínia ICO Garantia SGR: Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles o mixtes amb capital majoritàriament espanyol que comptin amb l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o SAECA. (131216)

Font: http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/index.html?prod=/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/producto_0062

Comparteix