User login

ICO Exportadors Curt Termini 2013
Coopera/ 25 de June de 2013

ICO Exportadors Curt Termini 2013: Finançament destinat a autònoms i empreses espanyoles que necessitin obtenir Liquiditat mitjançant la bestreta de factures procedents de la seva activitat exportadora (131216)

Font: http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/internacional/colaboradoras/index.html?prod=/destino/internacional/colaboradoras/producto_0063

Comparteix