User login

ACC1Ó obre les convocatòries de nous programes de foment de la innovació amb component internacional per l´any 2013
Edició/ 2 de July de 2013

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del divendres 28 de juny (DOGC núm. 6406) va publicar una resolució de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó), on s’aproven les bases reguladores de les línies d'ajuts per a projectes en forma de Nuclis d'Innovació Tecnològica transnacionals destinats a incentivar la realització d'activitats de recerca i desenvolupament experimental amb component internacional, i es fan públiques les convocatòries per a l'any 2013. 

En el context econòmic actual, les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) són imprescindibles per assolir una millora sostenible en la productivitat i la competitivitat empresarial i, per tant, esdevenen un objectiu cabdal de les actuacions de la Generalitat de Catalunya.

En aquest context de competència global i d'intens progrés tecnològic, és necessari fomentar la col·laboració i cooperació entre empreses, centres públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents que aportin valor afegit, que siguin capaços de desenvolupar tecnologies clau i projectes d'R+D+i que difícilment poden ser duts a terme de manera individual.

Per aquesta raó ACC1Ó participa de forma activa en programes ERANET per finançar projectes d’R+D col·laboratius transnacionals en aquells sectors tecnològics prioritaris per a Catalunya i que arrosseguin un volum considerable d'empreses i agents.

D'altra banda, l’any 2011 es va establir un Acord bilateral de Cooperació per a la Promoció de la recerca i desenvolupament industrial entre Catalunya i Israel amb l'objectiu d'estrènyer les relacions existents entre Catalunya i Israel. Basada en principis d'equitat i reciprocitat, i promovent l'optimització de les oportunitats generades pels avenços científics i tècnics, aquest marc de col·laboració pretén impulsar la cooperació en recerca industrial i tecnològica entre Catalunya i Israel. 

Els terminis de presentació són: 22 i 30 de juliol pel Programa bilateral Catalunya-Israel, 16 de setembre pel Programa BiophotonicsPlus (130916) i 4 i 11 de novembre pel programa Transport III.

Si voleu estar al dia de notícies com aquestes, així com de les convocatòries dels programes d'ajuts de l'administració catalana, espanyola i / o europea, us convidem a subscriure-us al servei d'informació del Parc Tecnològic del Vallès.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1191-acc1O-abre-las-convocatorias-de-nuevos-programas-de-fomento-de-la-innovacion-con-componentes-internacionales-para-el-ano-2013

TAGS ajuts
Comparteix