El Banc d'Espanya diu que les pimes segueixen sense accedir al crèdit
Edició/ 24 de July de 2013

El Banc d'Espanya considera que les condicions de finançament del sector privat segueixen sent massa estrictes i no es corresponen amb la política monetària expansiva. En el seu últim butlletí econòmic, el regulador afirma que les condicions de finançament "segueixen sense mostrar signes de relaxació", i "continuen sent més estrictes del que correspondria al to expansiu de la política monetària".

Així, assevera que, malgrat que la contracció del crèdit a empreses i llars s'ha intensificat, el comportament negatiu de les seves rendes continua dificultant el procés de despalanquejament. En aquest sentit, l'organisme que dirigeix Luis María Linde adverteix que aquests sectors segueixen subjectes a un nivell de pressió financera elevat, que es reflecteix en unes taxes de morositat altes i creixents.

DIFICULTATS PER A LES PIMES

Pel que fa a la situació de les pimes, l'accés al finançament bancari es va endurir entre l'octubre del 2012 i el març del 2013, encara que de forma menys acusada que en el semestre anterior. No obstant, lamenta que les empreses trobin més dificultats en l'accés als recursos aliens que les seves homòlogues del conjunt de l'àrea euro i, sobretot, que les dels països amb més qualificació creditícia, com Alemanya.

Segon el regulador, aquest fet s'explica per l'evolució econòmica més desfavorable registrada a Espanya. També respon a la fragmentació financera que persisteix a la zona de l'euro, que obstaculitza la transmissió completa de la política monetària als tipus d'interès.

Font: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/banc-despanya-diu-que-les-pimes-segueixen-sense-accedir-credit-2524954

Comparteix