User login

Resultats del sector TIC al 2010
Edició/ 4 de May de 2011
Les exportacions del sector TIC a 2010 van créixer un 6% arribant a la xifra de 5.605.000 d'euros, mentre que la importació ho va fer en un 1%, amb un total de 20.950 milions d'euros. El president d'AMETIC, Jesús Banegas, va presentar els resultats del Hipersector TIC de 2010, activitat que va aportar al voltant del 6% del PIB espanyol i que va obtenir una facturació total de 88.211.000 d'euros, la mateixa xifra que el 2009. El resultat final obeeix a la suma dels guanys o pèrdues obtingudes pels diferents sectors que componen el mercat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació. Es dedueix, per tant, que l'aparent estancament no significa que el mercat no hagi sofert canvis. Aquest ha variat i els seus sectors han crescut i decrescut. Cliqueu aquí per veure el document. Data d'elaboració: 04/05/2011 Font: notícia Silicon news, 28/04/2011. Fotografía d'Alex Barros : CC, 2.o (by-nc)
Comparteix