Can Serraparera

Des de l’any 1988 i fins l’actualitat, la masia de Can Serraparera ha esdevingut seu de les polítiques actives municipals d’ocupació a Cerdanyola.
 El Servei Municipal d’Ocupació i Empresa té quatre línies principals d’actuació:
- L’orientació laboral i professional.
- La qualificació professional amb la formació ocupacional i pràctiques professionals en empreses.
- La intermediació laboral per afavorir l’accés a ofertes de feina.
- L’aprenentatge d'oficis amb la pràctica professional.
- El foment del creixement econòmic a través de serveis a la creació i consolidació d'empreses.
- L'aplicació de la innovació i la qualitat com a eixos transversals en totes les àrees del Servei per tal d’oferir nous i millors serveis adaptats a les necessitats i demandes de la ciutadania i les empreses.

- L’estudi de la realitat socioeconòmica del municipi.

Webs:  Portalexcellence  i  Can Serraparera .

Comparteix