PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor - Punto de Atención al Emprendedor)
Empren/ 2 de February de 2016

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès forma part de la xarxa PAE (Punts d’Atenció a l’emprenedor) a través del programa d’assessorament i suport a persones emprenedores del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica.

Serveis que presta el PAE:

 - Informació sobre les característiques dela SocietatLimitadaNova Empresa (SLNE),la Societatde Responsabilitat Limitada (SL) i l’Empresari Individual: marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; a més, s’ofereix informació d’altres formes jurídiques vigents en l’ornament jurídic mercantil

- Tramitació per a la constitució d’empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la direcció General d’Indústria i dela PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE)

- Informació sobre ajuts i incentius per a la creació d’empreses

- Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d’adscripció, afiliació, cotització, etc.

- Informació general sobre temes d’interès per a les empreses, tals com: finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.

-Realització de la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE

A qui va dirigit?

- A totes aquelles persones que tinguin una idea de negoci

- A totes aquelles persones que vulguin donar-se d’alta d’Autònom o constituir una Societat de Responsabilitat Limitada o una Societat Limitada Nova Empresa, de forma ràpida, sense desplaçaments amb un cost molt reduït

- A empreses en procés de consolidació

Per a més informació poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Servei Municipal d'Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica (Àrea de creació i consolidació d'empreses)

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Av. Roma s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 93 594 70 50. Fax: 93 691 90 67. Email: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat 

El Ayuntamiento de Cerdanyola forma parte de la red PAE (Puntos de Atención al emprendedor) a través del programa de asesoramiento y apoyo a personas emprendedoras del Servicio Municipal de Empleo,  y Promoción Económica.

Servicios que presta el PAE:

- Información sobre las características dela SocietatLimitadaNova Empresa (SLNE), la Societatde Responsabilidad Limitada (SL) y el Empresario Individual: marco legal, aspectos mercantiles más importantes, ventajas fiscales, aspectos contables, sistemas de tramitación, normativa aplicable; además, se ofrece información de otras formas jurídicas vigentes en el ornamento jurídico mercantil

- Tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema de tramitación telemática desarrollado por la dirección General de Industria y dela PYME, utilizando el Documento Único Electrónico (DUE)

- Información sobre ayudas e incentivos para la creación de empresas

- Información sobre el régimen de Seguridad Social aplicable, criterios de adscripción, afiliación, cotización, etc.

- Información general sobre temas de interés para las empresas, tales como: financiación, fiscalidad, contratación laboral, internacionalización, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, cooperación empresarial, etc.

-Realización De la reserva de la denominación social para la tramitación presencial de la SLNE

A quién va dirigido?

- A todas aquellas personas que tengan una idea de negocio

- A todas aquellas personas que quieran darse de alta de autónomo o constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada o una Sociedad Limitada Nueva Empresa, de forma rápida, sin desplazamientos con un coste muy reducido

- A empresas en proceso de consolidación

Para más información póngase en contacto con nosotros:

Servicio Municipal de Empleo, Empresa y Promoción Económica (Área de creación y consolidación de empresas)

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

Av. Roma s / n, 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

Teléfono: 93 594 70 50. Fax: 93 691 90 67. Email: consolidacioiempresa@cerdanyola.cat

 
TAGS Empren
Comparteix