User login

L'atur disminueix en 24 persones
Edició/ 26 de October de 2015

El nombre d'aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de setembre en 24 persones.

Segons les darreres dades de l'Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 3.702 cerdanyolencs sense feina, 24 persones menys que en el darrer mes d'agost (una disminució percentual del -0,64%) i una disminució de -697 persones si ho comparem respecte al mateix període de l'any passat (-15,84%).

Tot i que l'evolució de l'atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d'atur del nostre municipi ha estat del 13,30%, sent la del Vallès Occidental del 16,28%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 68.408 aturats, un augment de 16 persones si ho comparem respecte al mes d'agost.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 19.465 d'aturats (18,85% d'atur) i Sabadell amb 16.442 persones a l'atur (17,06% d'atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 6.490 (18,18% d'atur) seguit de Cerdanyola, amb 3.702 (13,30%); i de Sant Cugat, amb 3.445 (12,42% d'atur). Les localitats on s'aprecia una xifra d'atur més baixa són gallifa amb 12 aturats (16,44% d'atur) i Rellinars amb 50 (18,38% d'atur).

Catalunya ha registrat un augment de l'atur de 6.881 persones durant el mes de setembre, el que representa un augment del +1,36% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 513.187, que implica una disminució de 62.625 (-10,88%) respecte el mes de setembre de l'any passat.

FONT: CERDANYOLA OBERTA

Comparteix