Inèdit Innovació renova la seva vinculació com a spin-off de la UAB
Edició/ 7 de April de 2016

Inèdit ha signat un acord de transferència amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'explotació comercial de l'edTOOL®, una pràctica eina online per a l'ecodisseny de productes i serveis.

Inèdit Innovació va néixer el 2009 com a empresa derivada del grup de recerca Sostenipra, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L'empresa, que està dedicada a la recerca aplicada en el camp de la sostenibilitat i la prevenció ambiental, aposta per l'ecoinnovació com a resposta intel·ligent als reptes ambientals i com una estratègia que ajuda a optimitzar l'ús dels recursos al llarg del cicle de vida dels productes, processos i serveis.

Recentment, Inèdit ha signat un acord de transferència amb la UAB per tal de crear un vincle més fort amb la Universitat i esdevenir-ne una spin-off reglamentària. L'acord es basa en un intercanvi de know-how per a l'explotació comercial de l'edTOOL®, una eina online per a l'ecodisseny de productes i serveis.

L'eina ha estat desenvolupada pel grup de recerca Sostenipra juntament amb Inèdit. edTOOL pretén ajudar a les empreses a millorar la sostenibilitat dels seus productes, tenint en compte el seu cicle de vida complet. El programa guia a les empreses en la definició del projecte i objectius, fa l’anàlisi ambiental i les ajuda a seleccionar l'estratègia d'ecodisseny a seguir.

L'acord fa possible mantenir la vinculació amb la Universitat i per tant, facilita que Inèdit segueixi desenvolupant eines d’alt valor afegit per facilitar la incorporació de l'ecodisseny i la ecoinnovació a les empreses.

Font: web PRUAB

Comparteix