La UAB, pionera en l'estudi de la memòria amb optogenètica
Edició/ 2 de June de 2016

Una col·laboració entre l'INc-UAB i la Universitat de Harvard, liderada per l'investigador Raül Andero, és pionera al nostre país en augmentar la memòria en ratolins amb optogenètica. L'estudi s'ha fet sobre unes neurones concretes de l'amígdala cerebral, Tac2, crucials en la memòria de la por.

Raül Andero Galí, investigador Ramón y Cajal de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) -on codirigeix el grup “Neurobiologia de l'Estrès i l'Addicció”- i investigador de la Universitat de Harvard, ha publicat recentment el resultat de les seves investigacions, pioneres a Espanya, en què ha estudiat l’ús de l’optogenètica per augmentar la memòria.

La tècnica, provada en ratolins, ha consistit en estimular mitjançant un làser un grup de neurones de l'amígdala cerebral, anomenades Tac2, prèviament convertides en sensibles a la llum. Aquestes neurones són necessàries per emmagatzemar en la memòria els records relacionats amb la por. Els ratolins que van rebre aquest tractament tenien augmentada la memòria a llarg termini, per la qual cosa recordaven més el perill.

El treball, publicat a Neuropsychoparhamacology (grup Nature), és el primer a nivell mundial que aplica la tècnica d'estimulació per llum sobre aquest tipus específic de neurones -estudis anteriors s'han realitzat en altres grups de neurones implicades en la memòria-. La recerca ha permès descobrir nous mecanismes cel·lulars sobre els quals es podria actuar en humans, fet que suposa un avanç de cara a buscar tractaments que regulin trastorns en els quals la por juga un paper fonamental.

“El nostre descobriment ressalta la importància de les neurones Tac2 en la regulació de la por i obre la porta a noves dianes terapèutiques en el tractament de desordres relacionats amb la por, com les fòbies, el trastorn obsessiu-compulsiu o el trastorn per estrès posttraumàtic. A més, també podria ajudar a trobar maneres de millorar la memòria en persones sanes o amb problemes de memòria”, explica Raül Andero.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors van observar el comportament de dues poblacions de ratolins: una sotmesa a un tractament per optogenètica i l'altra no. A ambdues se'ls feia escoltar un to i, després, se'ls aplicava un estímul elèctric desagradable. Els ratolins estimulats per optogenètica recordaven a més llarg termini que el to precedia l'estímul i presentaven una conducta més poruga quan escoltaven només el to dies després.

Les recerques publicades ara són resultat de més de dos anys de treball de Raül Andero al laboratori de Kerry Ressler, del McLean Hospital a la Universitat de Harvard, i finalitzades a la UAB.

Ressler i Andero van patentar fa dos anys un fàrmac capaç de modular aquest tipus de memòria mitjançant el bloqueig de les neurones Tac2. Aquest fàrmac i altres molècules podrien disminuir les conseqüències emocionals negatives que un esdeveniment traumàtic pot produir en el futur i minimitzar el risc de patir trastorns mentals relacionats amb el trauma.

 En futurs treballs Andero i els seus col·laboradors continuaran aprofundint en la comprensió del mecanisme cerebral pel qual s'aprèn a tenir por. “El següent pas serà estudiar, a través de l’optogenètica, com es relaciona l'amígdala cerebral amb altres parts del cervell, també implicades en l'aprenentatge de la por”, conclou l'investigador.

L'experiència de l'ús d'aquesta tècnica situa l'Institut de Neurociències de la UAB com un dels centres de referència del país i obre les portes a múltiples col·laboracions internacionals.

Font: web UAB

La UAB, pionera en l'estudi de la memòria amb optogenètica

Comparteix