La Generalitat augmenta fins els 18 milions d'euros la línia de finançament per a l'economia social i cooperativa
Edició/ 12 de July de 2016

La renovació introdueix unes condicions més baixes de tipus d’interès dels préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial, per capitalització d’entitats, per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic

La línia de finançament s’adreça a cooperatives, societats laborals, l’economia social i el Tercer Sector

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de l’Institut Català de Finances (ICF), ha augmentat fins els 18 milions d’euros la línia de finançament per a l’economia social i cooperativa, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament a les entitats i empreses d’aquest sector.

El fons es destina a garantir operacions de préstecs i és complementari a les garanties que pugui aportar cada empresa o entitat.

La renovació introdueix unes condicions més baixes de tipus d’interès dels préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial, per capitalització d’entitats, per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic.

Amb aquesta mesura es pretén facilitar el finançament de les següents empreses i entitats en l’àmbit de l’economia social a Catalunya: societats cooperatives; societats laborals; federacions de cooperatives; societats agràries de transformació; empreses d’inserció; centres especials de treball, així com també entitats promotores d’aquestes o bé persones físiques, en cas d’aportació de capital a aquestes entitats, i, finalment, les fundacions i les associacions que realitzen activitat econòmica. En el marc de les polítiques de reforçament d’entitats de l’economia social i el Tercer Sector, la línia inclou aquestes entitats entre els seus possibles beneficiaris.

Totes les operacions financeres comptaran amb la garantia del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les modalitats que inclou la línia van des de préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial; préstecs per a capitalització d’entitats; préstecs per a circulant, i préstecs per a bestretes de contractes del sector públic. Els imports oscil·len entre els 30.000 euros fins al milió d’euros ampliables segons el projecte.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre de 2017.

Font: web Generalitat

Comparteix