User login

Francisco Javier Lafuente, nou director del Parc de Recerca UAB
Edició/ 8 de September de 2016

Francisco Javier Lafuente (Barcelona, 1960) és catedràtic d’Enginyeria Química a l’Escola d’Enginyeria de la UAB i ocupa el càrrec de vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB. Actualment també és director del Centre Tecnològic per al Tractament Integral de les Emissions Gasoses, Efluents Líquids i Re­sidus Sòlids (BIO-GLS), membre de la Xarxa TECNIO d’ACCIÓ, i cap del grup de recerca consolidat de Tractament d’Efluents Líquids i Gasosos (GENOCOV).

Ha estat director del Departament d’Enginyeria Química en el període 2004-2010, així com ha estat coordinador de titulació d’Enginyeria Química i delegat del rector a l’Escola Universitària Politèc­nica de Medi Ambient (EUPMA) de Mollet del Vallès.

Francisco Javier Lafuente ha dirigit 15 tesis doctorals i ha participat en 25 projectes d’investigació, tant estatals com europeus, en els àmbits de la biotecnologia i, especialment, del medi ambient. A més, ha participat en més de 50 contractes d’R+D amb empreses o administracions i ha estat investigador responsable en 30. La seva recerca se centra en l’enginyeria ambiental i, més concretament, en el disseny i la utilització de sistemes biològics per al tractament d’efluents líquids i gasosos. Com a resultat d’aquesta activitat ha publicat 136 articles científics, 121 en revistes indexades amb més de 2300 cites. Ha fet estades de recerca al Massachusetts Institute of Technolo­gy, a la Universitat de Califòrnia i a l’Illinois Institute of Technology.

A més, el nou director del Parc de Recerca UAB ha participat en la creació d’una spin-off tecnològica (Aeris Tecnologies Ambientals), dedicada a ajudar a indústries a resoldre problemes de generació de contaminants, aigües o gasos residuals, a través de tecnologies biològiques.

“L’objectiu d’aquesta nova etapa és reforçar el paper del Parc de Recerca UAB com instrument per incrementar la innovació de la UAB i les altres entitats patrones. A la vegada, el Parc ha de ser l’element motor de la interacció i de les sinergies entre els diferents centres de l’Esfera UAB i el territori (ajuntaments, empreses, àrea metropolitana, etc.)”, destaca Lafuente.

El Parc de Recerca UAB

És una fundació sense ànim de lucre, creada per tres entitats líders en investigació: la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). La seva missió és impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia i coneixements dels seus membres, promoure l'activitat emprenedora mitjançant la creació de noves empreses basades en la investigació i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món empresarial i la societat. El Parc de Recerca UAB dóna servei als departaments i grups de recerca de la UAB, així com als centres i instituts ubicats al campus de Bellaterra.

Font: web PRUAB

Comparteix