User login

Un projecte europeu enfortirà el paper de la UAB en el desenvolupament territorial
Edició/ 13 de October de 2016

La UAB participa en un projecte europeu per investigar el paper de les universitats en la innovació i el desenvolupament regional, i enfortir aquesta relació. El projecte s’emmarca en el programa Marie Skłodowska-Curie European Training Network i la xarxa European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

La Universitat de Stavagner UiS (Noruega) coordinarà el projecte RUNIN, acrònim de the Role of Universities in Innovation and Regional Development, un projecte on participarà la UAB juntament amb altres sis universitats europees i nou empreses vinculades al desenvolupament regional d’un total de set països europeus. L’objectiu és desenvolupar una recerca internacional sobre innovació regional i, més específicament, sobre el paper de les universitats en la innovació i el desenvolupament del territori.

El projecte inclou un programa de formació per a investigadors innovadors. Els candidats tindran una formació en recerca sòlida, així com habilitats per progressar tant en la indústria com en el sector públic. Hi prendran part un total de 14 estudiants de doctorat, que s’incorporaran en programes de doctorat de les universitats que hi participen i en organismes públics i privats relacionats amb el desenvolupament regional.

Els estudiants de doctorat tindran un supervisor assignat d’una universitat, un altre supervisor d’altres universitats, i un mentor d’un dels organismes públics o privats participants. En total 21 supervisors i 11 mentors participaran en el projecte.

La recerca serà una col·laboració de la Universitat de Stavanger (Noruega), coordinadora del projecte; l’Aalborg University (Dinamarca); la Universitat de Lincoln (Regne Unit); la Universitat de Twente, (Països Baixos); la Universitat Autònoma de Barcelona; la Linköping University, (Suècia); i la Universitat d’Aveiro (Portugal).

La investigació s’estructurarà en quatre grans àrees. D’una banda, “la gent i les xarxes”, el paper de les persones individuals i les seves xarxes en la transferència de coneixement entre les universitats i les empreses, d’especial interès a les universitats, on professors individuals tenen prou autonomia com per generar grans xarxes. D’altra banda, s’examinaran les “polítiques i intervencions”, la interacció de les universitats amb les polítiques públiques. Una tercera àrea d’estudi serà els “llocs i territoris”, el seu paper a l’hora d’estructurar les interaccions entre empreses i universitats. El paper de les universitats en la innovació regional depèn de manera cabdal en l’estructura industrial i en el pes de les companyies de la regió. I la quarta àrea d’estudi serà les “pràctiques i governança”, per tal d’analitzar com els canvis en les interaccions entre universitat i empreses afecten la governança de les universitats i ajuden a la supervivència de l'empresa en un mercat cada vegada més global i competitiu. Els investigadors de la UAB seran els supervisors del correcte desenvolupament d'aquesta àrea de treball.

La UAB acollirà dos estudiants de doctorat del programa, que participaran en el Doctorat en Economia, Gestió i Organització (Doctorate in Economics, Management and Organization DEMO) del Departament d’Empresa de la UAB. Els doctorands analitzaran, d’una banda, el tipus de col·laboracions entre universitat i empresa, i com afecta aquesta col·laboració a la supervivència de l’empresa en un entorn competitiu sota la direcció del professor Emili Grifell-Tatjé; i d’una altra, desenvolupar el concepte de quàdruple hèlix, és a dir, ampliar la triple hèlix tradicional (universitat – empresa – administració) amb el paper del ciutadà, sota la direcció de la professora Pilar Marquès.

El projecte tindrà quatre anys de durada i està dotat d’un pressupost de 3,7 milions d’euros per les Innovative Training Networks (ITN) del programa Marie Sklodowska-Curie, en el marc del programa Horitzó 2020.

Totes les universitats que hi participen s’adscriuen a la xarxa ECIU, un consorci europeu que aplega universitats innovadores amb vincles estrets amb el territori en l’àmbit de la transferència tecnològica i de coneixement, i amb activitats d’emprenedoria. La UAB en forma part de la xarxa, presidida pel professor de la UAB Lluís Tort. El projecte RUNIN enfortirà la col·laboració entre aquestes universitats innovadores de la xarxa ECIU i el seu paper fonamental en la societat, així com el seu potencial com a motors a les seves regions respectives.

Font: web PRUAB

Comparteix