User login

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies en cooperatives i societats laborals
Edició/ 24 de July de 2018

El Departament de Treball, Afers Socials i Família ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals.

El termini per a presentar la sol·licitud de subvenció per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals estarà obert fins al 10 de setembre. L'objectiu és el foment de la incorporació de persones sòcies treballadores o sòcies de treball en empreses cooperatives i societats laborals. Poden ser beneficiàries de l'ajut les cooperatives i societats laborals que hagin incorporat persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball.

 

 

 

Tipologia de les subvencions :

 

  • Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 5.000,00 euros.
  • Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s'incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 3.000,00 euros.
  • En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció és proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

 

 

Per a més informació i suport en els tràmits us podeu dirigir a l'àrea de creació i consolidació d'empreses del Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (entitat col·laboradora de la Xarxa Catalunya Empren). El telèfon de contacte és 935.947.050 i el mail consolidacioiempresa@cerdanyola.cat.

També podeu trobar més informació al link

https://bit.ly/2NpGGcF

Comparteix