User login

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció
Edició/ 11 de October de 2021

 

L'objectiu es donar suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió de el sector industrial i de serveis a la producció que

ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

a) Subvencions a projectes de reindustriallización que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar la

activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.

b) Subvencions a projectes que incorporin en centres productius existents llocs de treball afectats

per situacions de tancament, reducció de l'activitat o deslocalització, acordat en el marc de l'procediment

de el període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre empresa i representants sindicals.

c) Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixos a Catalunya i / o que

a el mateix temps comportin un increment net de llocs de treball.

d) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en

situació de dificultat que hagin comunicat aquesta situació a el Departament d'Empresa i Treball mitjançant

la presentació de l'formulari habilitat en la direcció.

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-de-situacions-

de-dificultat-empresarial-en-lambit-industrial.

e) Subvencions a la realització d'anàlisis d'oportunitats empresarials per aconseguir aliances

estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses de el sector industrial. Aquestes anàlisis hauran de

contemplar l'anàlisi de mercat, producte, i / o territori, l'anàlisi econòmica, financer, fiscal i jurídic de

l'operació, així com els documents de tancament de les operacions en el cas que es produeixin.

Més informació:

https://canalempresa.gencat.cat/es/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-de-suport-als-projectes-de-reindustrialitzacio-i-inversio

 
Comparteix