User login

PROFILE Grup

Name

Pista d'aterratge
Espai d'acollida i suport a l'ús de la plataforma de Cerdanyola Oberta. Compartim les preguntes i els dubtes sobre com aconseguir el millor profit de la comunitat.

Activity

Formació 29/08/2011
La Pista d'Aterratge és un espai de trobada que s'ofereix a tothom que comença a descobrir Cerdanyola Oberta. Un espai que hi podeu trobar...