User login

MARKETPLACE: Cooperation

This space contains de cooperation offers and demands from businesses and community members who compound Cerdanyola Oberta.

You can do it here (but you must be registered as member of Cerdanyola Oberta)

editor's picture
Edició / 19/03/2013
Sinnergia SDK, connecta fonts de dades(instruments, sensors, ...) a...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Empreses de fabricació industrial ambdepartament de I+D+i. Font: http://ptv.cat...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Optimització de processos, implantacióde solucions IT. (anàlisi funcional,...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Todos los servicios informáticos que unaempresa pueda necesitar....
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Empreses de la zona que tinguin algunad’aquestes necessitats en el seu dia a...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Serveis propis de la franquícia:documentació/paqueteria, serveisimmediats,...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Servicios orientados a ofrecer unainteracción más fluida con nuestros clientesy...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Servicio Integral a empresas en todos losámbitos y facetas del derecho...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Empreses que no disposin de departamentde màrqueting i comunicació. Empreses...
editor's picture
Edició / 19/03/2013
Dissenyem estratègies de màrqueting icomunicació efectives per a la marca,...

Pages

Altres fonts