User login

MARKETPLACE: Cooperation

This space contains de cooperation offers and demands from businesses and community members who compound Cerdanyola Oberta.

You can do it here (but you must be registered as member of Cerdanyola Oberta)

Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Asesoramiento y defensa jurídica enPropiedad Intelectual e Industrial(Marcas,...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Contactar amb empreses, que tinguinnecessitats de reduir els seus costos...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Nosaltres portem 22 anys venen producteEpson. En aquest temps que corren...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Intituciones o empresas que tengan interesen desarrollo del Mercado USA Font:...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Ofrecemos servicios especializados deapoyo a la penetracion de productos...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Conèixer empreses que estiguininteressades en utilitzar l'àngles com allengua...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Us oferim formació en anglès específicatotalment feta a mida per cobrir...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Contactar amb entitats o empreses per ferprojectes estrategics per la millorar...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Realització d’anàlisi i diagnòstics d’unaempresa o d’una entitat per facilitar...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Col•laborar en projectes de caràcternacional i/o internacional. Font: http://...

Pages

Altres fonts