User login

MARKETPLACE: Cooperation

This space contains de cooperation offers and demands from businesses and community members who compound Cerdanyola Oberta.

You can do it here (but you must be registered as member of Cerdanyola Oberta)

Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Oferim els nostres serveis a tot tipusd’empreses que tinguin la necessitat...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Ver posiblidades de colaborar en proyectosde inversión de soluciones integrales...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Asesoramiento para proyectos deinversión de edificios inteligentes.Soluciones...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Empreses de 1 a 10 mill. de facturació, i demés de 2 anys d’antiguitat, que...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Seguint un procés ja experimentat de 24setmanes, es pot estar exportant 24mesos...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Ofrecemos herramientas y metodologíaspara empresas y profesionalesinteresados...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Empresas del ramo Hotelero o Industriascon propietarios de Edificios...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Ofrecer fionanciación en Equipos de bajoconsumo energético además de...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Empreses de la zona interessades en elcompliment de la Lismi i - o en...
Cerdanyola Oberta -edició-'s picture
Edició / 19/03/2013
Col·laborar en matèria d’integraciólaboral de persones amb discapacitat através...

Pages

Altres fonts