ajuts

Línia ICO Internacional 2013: Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles o mixtes amb capital majoritàriament espanyol que realitzin inversions productives fora del territori nacional i /...
ICO Pagarés i Bons d'Empreses: Finançament empreses espanyoles que emetin en el mercat primari pagarés i bons admesos a cotització en mercats organitzats o en sistemes multilaterals de negociació a...
ICO ICAA Producció Cinematogràfica 2013: Finançament orientat a empreses privades de producció cinematogràfica per al finançament de llargmetratges i de pel·lícules d'animació (131008) Font: http://...
Sublínia ICO Garantia SGR: Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles o mixtes amb capital majoritàriament espanyol que comptin amb l'aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o...
Finançament orientat a autònoms i empreses que realitzin inversions productives en el territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat. També poden sol · licitar...
Finançament orientat a autònoms i empreses que realitzin inversions productives en el territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat. També poden sol·licitar...
Objecte / objecte:         Programa Innvolucra: incentivar la participació d'entitats espanyoles en programes internacionals de cooperació tecnològica,...
  Fomentar l'ús de màquines i equips agrícoles que incorporin noves tecnologies. La nova maquinària adquirida ha de suposar una reducció del consum energètic, una millora dels sistemes de...
tags: ajuts, innovació
  Objectiu.   Promoure la creació, posta en marxa i consolidació de noves empreses amb contingut tecnològic, facilitant la seva ubicació a l’edifici del Centre d’Empreses de Noves...
tags: ajuts, innovació
Objectiu   Ajut a l’empresa per a desenvolupar el seu propi model de gestió de la innovació.     Beneficiaris     Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a...
tags: ajuts, innovació

Páginas