Ercros

La fàbrica Ercros de Cerdanyola disminueix un 17% les seves emissions l’any 2010 respecte de l’any 2009. Aquesta xifra s’eleva fins el 30% si es prenen com a referència els últims cinc anys, és a dir...