Georgetown University

El  dia 15/09/2011 , el Patronat Catalunya Món va signar amb la Universitat de Georgetown, un conveni de col·laboració per incorporar la Universitat de Georgetown a la xarxa dels Catalan...