Formación y Trabajo en Canserraparera

Planes de Ocupación Ordinarios: Contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social. La duración es de 6 meses .

Actualmente se están llevando a cabo los siguientes planes de ocupación:
 • Auxiliar de Conserge: adreçat a persones amb discapacitat fisica i/o psíquica i amb dificultat de trobar feina.
 • Auxiliar d'infància i coordinadora per a treballar a l'espai infantil del Servei Municipal d'Ocupació. Adreçat a dones.
 • Un oficial de pintura. Adreçat a majors de 45 anys.
 • Dos operaris per fer tasques de pintura: Adreçat a majors de 45 anys.
 • Agent d'anàlisi i gestió de la innovació. Adreçat a tècniques amb titulació superior.


Talleres de ocupación:
Proyecto de formación o trabajo donde los jóvenes aprenden un oficio mediante la realización de obras y/o servicios de utilidad pública y interés social.

 • Oficis que es poden aprendre : Soldador/a i Paleta
 • Durada : 1 any 
 • Adreçats a: persones aturades majors de 25 anys, inscrits a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG). 


Escuela Taller:
Proyecto de formación y trabajo donde los jóvenes desempleados aprenden un oficio, alternando la formación con la práctica laboral.

 • Oficis que es poden aprendre : Paleta, picapedrer i guixaire.
 • Durada : 2 anys 
 • Adreçats a : joves aturats menors de 25 anys, inscrits a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 


Casa de Oficios:
Proyecto de formación y trabajo donde los jóvenes desempleados aprenden un oficio, alternando la formación con la práctica laboral.

 • 5 mòduls d'oficis que es poden aprendre:
  • Pintura: 10 alumnes.
  • Instal·lacions de lampisteria i electricitat: 10 alumnes.
  • Tancaments d'alumini: 10 alumnes.
  • Muntatge i manteniment d'instal.lacions solars tèrmiques: 10 alumnes.
  • Instal·lador/a de sistemes fotovoltaics i eòlics: 10 alumnes
 • Durada : 1 any 
 • Adreçats a: joves aturats de 16 a 24  anys, inscrits a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

 

TAGS
Comparteix