ACTIC

El Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès és centre col.laborador des del mes de maig del 2012 per a la realització de les proves de nivell...
tags: ACTIC, TIC, FORMA'T
S’han emès més de 27.000 certificats d’acreditació. El segon trimestre d’enguany s’ha superat el nombre de 40.000 proves d’avaluació de l’ACTIC. D’aquestes, més de 27.000 han donat un resultat...