Cerdanyola Oberta; FCIS

Especialistes en el desenvolupament de projectes científics i tecnològics exploraran durant la 3ª Jornada FCIS 2016 l'economia col•laborativa i les cooperatives com una alternativa eficaç per...
Ens pot resumir la seva intervenció en la 3a Jornada FCIS? Parlarem de Clústers, eines de col•laboració creades per millorar la competitivitat de les empreses. Empreses de tota la cadena de valor que...
Trialance es la primera cooperativa especializada en Investigación Clínica en España. La cooperativa nació en Barcelona en junio del 2015 como respuesta de un grupo de profesionales altamente...
Ens pot resumir la seva intervenció en la 3a Jornada FCIS? El Parc Astronòmic és una infraestructura peculiar ja que pel seu vessant de divulgació i comunicació de la ciència s'ha convertit en un...
Nos puede resumir su intervención en la 3ª Jornada FCIS? El Parque Astronómico es una infraestructura peculiar ya que por su vertiente de divulgación y comunicación de la ciencia se ha convertido en...
Especialistas en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos explorarán durante la 3ª Jornada FCIS 2016 la economía col • laborativa y las cooperativas como una alternativa eficaz para...