Inicio de sesión

Horizon 2020

La iniciativa grafè CONNECT desenvoluparà una sèrie de workshops temàtics a Europa perquè empreses i investigadors amb interessos en grafè, debatin les seves idees de projecte que puguin tenir cabuda...
La Comissió Europea busca experts per dur a terme diferents tasques, entre altres avaluar projectes, monitoritzar la implementació de les polítiques de recerca i innovació de la Unió o avaluar l'...
L'IPR-Helpdesk ha elaborat un full informatiu sobre els aspectes de la propietat intel · lectual a tenir en Compte Durant la fase de Preparació d'una proposta d'Horitzó 2020.  Pot accedir al...