Inicio de sesión

L’Àmbit de la B30 engega motors
Edició/ 24 de Diciembre de 2012

 L’Àmbit de la B30 aposta per convertir-se en un dels principals pols industrials i de manufactura avançada del sud d’Europa

Una trentena d’organitzacions integrants de l'Àmbit B30 -format pels ajuntaments, universitats, sindicats, parcs tecnològics, patronals i empreses de 23 municipis entre Martorell i la Roca del Vallès- s'han reunit avui a Rubí en una sessió tècnica de treball. L’objectiu és definir i proposar quin serà el Pla de Treball dels propers mesos que, a partir d’un seguit d’entrevistes, conformaran una diagnosi que emmarcarà 15 reptes o projectes a desenvolupar en aquest territori durant els propers mesos.


Des del darrer plenari de Mollet, el passat mes d’octubre, les diferents entitats associades que integren aquest àmbit es troben en procés d’aprovació dels Estatuts de l’Associació de la B30 que ha de permetre la constitució formal de l’Associació.

En paral·lel ha començat la gestió d’aquest Pla de Treball amb l’objectiu d’identificar i definir les línies estratègiques.

Xavier Marcet, de la consultora LTC Project, qui té l’encàrrec de desenvolupar aquest Pla de Treball, ha destacat en el transcurs de la jornada que l’Àmbit B30 pot aportar els elements diferencials necessaris per convertir-se en un dels principals pols industrials del que s’anomena advanced manufacturing o manufactura avançada. Aquest concepte integra l’ús de tecnologies punta, avançades i innovadores per millorar productes i serveis i que la Unió Europea integra com a un dels seus pilars a través del programa Europa 2020.

En la reunió de treball s’ha posat de manifest que l’àmbit B30 conté suficients elements diferenciadors des del punt de vista industrial –el 25% del PIB industrial català prové de la B30 o està integrat per comarques líders en activitat empresarial. També des de l’àmbit del coneixement, ja que es produeixen el 30% dels articles científics publicats a la Regió Metropolitana de Barcelona on, a més, s’hi troben 1.296 empreses del sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt/alt. Altres aspectes destacats són la innovació –amb el 48% de despesa en R+D- i la qualitat de vida i la localització idònia d’aquest territori.

Aspectes que aporten tots els elements diferenciadors d’aquest territori amb unes característiques que conjuntament no es poden trobar en altres territoris del Sud d’Europa.

L’àmbit B30
La voluntat de l’associació de l’Àmbit B30 és reforçar aquest territori com a complement de l’Àrea Metropolitana, però sobretot contribuint a posicionar la B30, però també Catalunya, com un dels pols industrials més importants del sud d'Europa.
B-30 són 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via, d'uns 50 km. Aquest àmbit té una superfície de 485 km2, una població de 1.018.166 habitants, 30.173 empreses i una ocupació total de 387.478 persones. Hi ha un total de 1.296 empreses (33.089 treballadors) del sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt/alt. El conjunt de la B-30 agrupa prop del 25% de les patents espanyoles i europees de la Regió Metropolitana de Barcelona. A més, gràcies a la presència de diferents universitats, hi ha un elevat pes d'articles científics publicats, concretament un 22%. El 48% de la inversió en R+D de tota la Regió Metropolitana de Barcelona es troba en aquest territori de la B-30.

L’àmbit B-30 disposa d’un seguit d’equipaments i empreses que aporten un potencial extraordinari. D’una banda, hi ha el Parc de l’Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que, amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de recerca més avançats del món. En un altre ordre de coses, la B-30 té la Universitat Autònoma de Barcelona, que forma part de la xarxa de Campus d'Excel·lència Internacional; amb el seu Parc de Recerca UAB, amb 30 instituts de recerca i més de 4.000 investigadors. La Universitat Politècnica de Catalunya amb l‘escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Esade-Creàpolis, la Universitat Internacional de Catalunya, o l’ESDi a Sabadell complementen una notable oferta universitària. Molt proper a aquestes instal·lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, amb 150 empreses instal·lades i on treballen 2.910 persones. A més, hi ha 23 centres de recerca que es troben situats, majoritàriament, als campus universitaris i als parcs científics i tecnològics, amb prop de 30.000 m2.

És també estratègica l’existència en aquest espai del Centre Intermodal de Mercaderies (CIM), com a equipament per afavorir l’eficiència en la distribució de mercaderies als principals centres d’activitat econòmica.
Cal tenir present que aquest àmbit compta ja amb infraestructures existents (AP7, C-58, Aeroport de Sabadell, la xarxa ferroviària) i altres en projecció (Quart Cinturó, orbital ferroviària...), que ofereixen la possibilitat de consolidar una estructura industrial i de coneixement i recerca molt competitiva en un context mediterrani, a escala europea.

Font: notícia de www.bdv.es 19/12/2012

 

 

 

 

 

Comparteix