Satisfacció d'Àmbit B30 amb l'impuls rebut pel Corredor Ferroviari Mediterrani
Edició/ 22 de Noviembre de 2013

L'aprovació per part del parlament europeu del reglament que defineix les noves xarxes transeuropees de transport on està inclòs el Corredor Ferroviari Mediterrani, ha estat rebuda amb satisfacció per part de l'Associació Àmbit B30, a la qual pertany l’Ajuntament de Cerdanyola, ja que “significa un impuls important per a l'economia catalana en general i, per tant, per a tota l’àrea que comprèn l'Àmbit de la B30 que sempre ha considerat aquesta infraestructura com a estratègica per a la millora de la competitivitat d'aquest territori”. 

El ple del Parlament Europeu va donar el vistiplau al programa 'Connectar Europa' que, amb un pressupost de 29.300 milions d'euros per als propers 7 anys, dedicarà 23.200 milions a millorar les connexions de transport, 5.120 milions a xarxes energètiques i mil milions a les telecomunicacions. Així, amb aquesta aprovació, l'Eurocambra ha confirmat definitivament la inclusió en la llista de projectes prioritaris al Corredor Ferroviari Mediterrani que discorrerà entre la frontera francesa i Algesires, que haurà d'estar acabat el 2030, tot i que el tram català podria estar enllestit el 2020.

Aquesta aprovació, segons Josep Monràs, President de l'Associació Àmbit B30 "és una gran notícia tant per Catalunya, com per a l'Àmbit B30, perquè es tracta d'una infraestructura cabdal pel futur del país ja que significa una via d'obertura cap al mercat europeu i que ha d'ajudar a impulsar les exportacions tant cap a Europa com cap a Àfrica i que, per tant, a més de dotar de major competitivitat a les empreses catalanes generarà riquesa i llocs de treball"

A més del Corredor del Mediterrani, s'ha inclòs també, entre d’altres, tot un conjunt dels projectes que serviran per unir en tota la Unió Europea, 94 grans ports i enllaçar 38 aeroports considerats clau, entre els que es troben tant el port com l'aeroport de
Barcelona.

El Corredor del Mediterrani vertebra en tota la seva extensió una amplíssima àrea socioeconòmica. L'impacte econòmic en l'àmbit de l'Estat repercuteix sobre el 40% de la població i del producte interior brut, prop del 50% de la producció agrària, el 55% de la producció industrial, el 60% de les exportacions, el 60% del trànsit terrestre de mercaderies, el 65% del trànsit marítim i el 70% del turisme. Per tot això, i perquè l'Àmbit B-30 aplega un enorme potencial econòmic i tecnològic, i un dels pols industrials més importants de l'Estat, que des de l'Àmbit B30 sempre s'ha apostat decididament i estratègicament pel transport de mercaderies per ferrocarril a través d'una xarxa moderna i competitiva.

En aquest sentit, l'Associació Àmbit B30 ha vist en el Corredor un espai estratègic d'importància, tant per als ports de la façana mediterrània i els territoris de l'arc mediterrani, com també per a la competitivitat de la seva zona. Ja a l'octubre de 2011, abans de constituir-se com a Associació i des del que era grup el treball de l'Àmbit B30, ja es va consensuar una declaració estratègica de suport al Corredor del Mediterrani http://www.b30i.cat/B30/d/4.DECLARACIO.pdf per demanar que fos inclòs per la Comissió Europea com a corredor prioritari en la Xarxa Central Transeuropea (Core Network) com un element estratègic per a la connexió i la cohesió territorial internes de la Unió Europea.

Font: web cerdanyola.info

Comparteix