Inicio de sesión

El primer Consell General de l’Associació Àmbit B30 defineix el Pla de Treball per el 2014
Edició/ 19 de Diciembre de 2013

El plenària ha comptat amb la presència dels alcaldes i representants dels 23 municipis que la conformen, entre ells Cerdanyola, dels centres de recerca, universitats, organitzacions empresarials i sindicals del territori.

El Consell General de l'Àmbit B30, que s’ha celebrat al Centre de Serveis a l’Empresa i l’Emprenedoria Can Gavarra a Polinyà, ha decidit iniciar una nova línia de treball que permeti identificar possibles nous projectes en la zona que encaixin amb l’estratègia global de l’associació de caminar cap a la manufactura avançada. Aquests projectes hauran de tenir un marc de treball col·laboratiu amb la implicació del màxim nombre d’actors (universitats, empreses, centres de recerca o ajuntaments). 

L’associació, presidida per l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, també ha fet balanç dels primers sis mesos de gestió de l’entitat, des de la seva constitució el passat mes de maig. Forma part d’aquesta gestió i d’aquest informe el document “Priorització d’actuacions en infrastructures i serveis de mobilitat a l’àmbit d’influència del corredor de la B-30”, elaborat pel Grup de Treball de Territori amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest document té com a objectiu definir una agenda de priorització de les actuacions dels sistemes de mobilitat públic i privat en aquest territori des d’una perspectiva global i col·laborativa entre les organitzacions dels 23 municipis que en formen part. 

Durant la sessió també s’ha exposat l’estat i l’evolució dels primers projectes estretègics que l’associació va seleccionar el passat setembre dins l’aposta cap a la manufactura avançada en un entorn innovador. Concretament, s’ha creat un grup de treball integrat pels projectes de caire més tecnològic, sota la coordinació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i també s’ha començat a avançar en les propostes Smart B30 i Núvol B30, amb l’objectiu d’aprofitar al màxim les potencialitats del territori.

Font: web Cerdanyola.info

TAGS B30
Comparteix