Nous clients amb les xarxes socials
Edició/ 17 de Junio de 2011
L’any passat més de la meitat de les empreses espanyoles van incloure amb èxit en les seves estratègies les xarxes socials, blogs, microblogs i fòrums amb l’objectiu de captar nous clients, tal com ho revela una nova enquesta global de Regus. Segons l’estudi de Regus, durant 2010, el 50% de les empreses espanyoles va incrementar el nombre de nous clients a través d’activitats empresarials relacionades amb les xarxes socials. Actualment, aquest percentatge ha augmentat en tres punts percentuals fins a arribar al 53%. L’enquesta també revela que existeixen a nivell global cada vegada més empreses que fan servir els mitjans socials interactius per comunicar-se amb els seus clients actuals i fidelitzar-los. La proporció d’empreses que van obtenir de manera reeixida nous clients a través de xarxes socials, com ara Facebook, es va incrementar un 7% a tot el món. Així mateix, el 52% de les empreses de tot el món i el 54% de les espanyoles fan servir llocs web, com Twitter, per fidelitzar els clients actuals, comunicar-s’hi i mantenir-los informats. A Espanya, el 45% de les empreses, en comparació amb el 53% de l’àmbit mundial, anima els seus empleats a unir-se a xarxes socials, com ara Linkedin, Xing o Viadeo. Finalment, el 39% de les empreses a tot el món i el 38% a Espanya destina fins a un 20% del seu pressupost de màrqueting a les activitats empresarials relacionades amb les xarxes socials. La inversió en xarxes socials ha patit una transformació total i ha passat de ser alguna cosa interessant per convertir-se en una necessitat. La majoria d’empreses a Espanya (80%) i en tot el món (74%) afirma que sense la inclusió de mitjans socials interactius en les estratègies de màrqueting, aquestes no tenen cap possibilitat de resultar reeixides. No obstant això, les empreses espanyoles (47%) i les mundials (61%) remarquen també la necessitat d’equilibrar les plataformes utilitzades en màrqueting, el que ratifica el seu convenciment que les campanyes han de combinar les tècniques tradicionals amb les digitals. Font: notícia Equipos y Talento.com, 16.06.2011 Fotografia de nscap: CC,2.0 (by-sa)
Comparteix