Se encuentra usted aquí

Canvis en matèria dels olis

cat

Canvis normatius en matèria dels olis posats a disposició del consumidor final

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reial decret 895/2013, de 15 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1431/2003, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen determinades mesures de comercialització en el sector dels olis d’oliva i de l’oli de pinyolada d’oliva, us informem del nou marc regulador dels envasos d’oli que els establiments de restauració posen a disposició del consumidor final. 

Així, l’esmentat Reial decret estableix que 

En els establiments del sector de l’hostaleria i la restauració i en els serveis de càtering, els olis s’han de posar a disposició del consumidor final en envasos etiquetats i proveïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització.

Els envasos que per la seva capacitat es puguin posar a disposició dels consumidors finals més d’una vegada han de disposar a més d’un sistema de protecció que n’impedeixi la reutilització una vegada esgotat el contingut original.

D’aquesta manera, a partir de l’1 de gener de 2014 els establiments de restauració no podran posar a disposició dels seus clients els tradicionals setrills amb oli d’oliva. El Reial decret aprovat pel Govern de l’Estat obliga a fer servir, d’una banda, envasos de poca capacitat “etiquetats i proveïts d’un sistema d’obertura que perdi la seva integritat després de la primera utilització”, és a dir, envasos que un cop oberts ja no es puguin tornar a tancar, i, d’una altra, envasos de major capacitat que no es puguin reomplir. 

Això no obstant, fins el 28 de febrer de 2014 es podrà donar sortida als olis que hagin estat adquirits abans de l’1 de gener de 2014 a través d’envasos que no compleixin els requisits que fixa el Reial decret (els tradicionals setrills, per exemple). 

A partir de l’1 de març de 2014, però, tot l’oli d’oliva i de pinyolada d’oliva que es posi a disposició del consumidor final als establiments de restauració haurà d’anar envasat, o bé en petits envasos que un cop oberts no es puguin tancar, o bé en envasos de més capacitat que incorporin mecanismes per evitar ésser reomplerts.   

Més informació:

Text íntegre del Reial decret 895/2013