Inicio de sesión

Informació de fons europeus a Catalunya
admin/ 15 de Febrero de 2016

La Generalitat de Catalunya ha presentat un nou web que mostra informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya. Es poden identificar per temes, convocatòries i licitacions obertes. També es pot conèixer com els departaments de la Generalitat gestionen i promouen la participació en els programes de finançament de la Unió Europea.

El web està dividit en diferents seccions. A «Quins fons europeus hi ha?» es poden trobar els fons europeus disponibles, els seus objectius i què financen. També es pot buscar el tipus de finançament per temes, com ara recerca, innovació, emprenedoria, empresa, turisme, TIC, medi ambient..., i es pot saber quines són les noves convocatòries de subvencions i de licitacions europees.

Des d’aquest portal, la Generalitat vol gestionar, impulsar, assessorar i donar suport a la participació de les entitats i les empreses catalanes en els programes de finançament europeu. A més, mostra exemples de projectes catalans que han aconseguit finançament mitjançant els fons de la Unió Europea.

Font: web Universitats i Recerca

Comparteix