Inicio de sesión

Convocatòria_FSE MINECO: ajudes Torres Quevedo en el marc del Programa estatal de promoció del talent i la seva ocupabilitat
Edició/ 9 de Diciembre de 2016

Objectiu: ajudes a contractes per a la formació de doctors/es en empreses.

Poden beneficiar-se’n: empreses spin-offs, empreses joves innovadores, centres tecnològics d’àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials,, així com parcs científics i tecnològics.

Pressupost: 15.000.000 € | Data límit: presentació de sol·licituds entre el 19/01/2017 i el 09/02/2017

Bases reguladores: Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

Enllaç a la convocatòria BOE-B-2016-61330: Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2016, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016-Ayudas Torres Quevedo.

Font: web Gencat

Comparteix