L’atur disminueix en 66 persones
Edició/ 6 de Abril de 2018

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de març en 66 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.678 cerdanyolencs sense feina, 66 persones menys que en el darrer mes de febrer (una disminució percentual del -2,41%) i una disminució de -294 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-9,89%). 

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en el sector dels Serveis (-0,96%), la Indústria (-3,39%), Construcció (-8,04%) i Sense ocupació anterior ha augmentat (-10,53%); mentre que ha augmentat en Agricultura (+6,25%), 

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge

 

 

 

 

sobre el total

Menors de 20

69

2,58%

De 20 a 24

115

4,29%

De 25 a 29

210

7,84%

De 30 a 34

221

8,25%

De 35 a 39

293

10,94%

De 40 a 44

298

11,13%

De 45 a 49

316

11,80%

De 50 a 54

316

11,80%

De 55 a 59

388

14,49%

De 60 a 64

452

16,88%

Més de 64

0

0,00%

 

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge

 

 

 

 

sobre el total

Sense estudis

14

0,52%

Estudis primeris incomplets

42

1,57%

Estudis primaris complets

160

5,97%

Programes de formació professional-Estudis secundaris

261

9,75%

Educació general - Estudi secundaris

1759

65,68%

Tècnics-professionals superios - estudis post-secundaris

211

7,88%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

58

2,17%

Universitatis segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

173

6,46%

Altres estudis post-secundaris

0

0,00%

 

 

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 9,45%, sent la del Vallès Occidental del 11,94%.

 Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 52.229 persones aturades, que representa una disminució de 354 persones (-0,67%) si ho comparem respecte al mes de febrer.

 Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.796 aturats (13,60% d’atur) i Sabadell amb 13.243 persones a l'atur (13,20% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.902 (13,36% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.678 (9,45% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.620 (6,55% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur mésbaixa són Gallifa amb 5 persones aturades (7,58% d’atur) i Rellinars amb 47 (17,60% d’atur).

 Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de -6.720 persones durant el mes de març, el que representa una disminució percentual del -1,61% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 411.461, que implica una disminució de 34.556 persones (-7,75%) respecte el mes de març de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 47.679 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.422.551, un -1,40% menys que durant el mes de febrer; i ha disminuït un -7,50% (279.766 persones) si ho comparem amb l’any passat.

 
Comparteix