L’atur disminueix en 30 persones
Edició/ 10 de Mayo de 2018

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes d'abril en 30 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.648 cerdanyolencs sense feina, 30 persones menys que en el darrer mes de març (una

disminució percentual del -1,12%) i una disminució de -201 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-7,06%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en el sector dels Serveis (-1,12%), la Indústria (-0,58%), Agricultura (-5,88%) i Sense ocupació anterior (-4,12%); i ha augmentat en Construcció (+1,09%)

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

62

2,34%

De 20 a 24

132

4,98%

De 25 a 29

204

7,70%

De 30 a 34

217

8,19%

De 35 a 39

295

11,14%

De 40 a 44

289

10,91%

De 45 a 49

308

11,63%

De 50 a 54

306

11,56%

De 55 a 59

377

14,24%

De 60 a 64

458

17,30%

Més de 64

0

-

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Sense estudis

 

14

 

Estudis primaris incomplets

42

1,59%

Estudis primaris complets

161

6,08%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

259

9,78%

Educació general - Estudis Secundaris

1738

65,63%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

203

7,67%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

57

2,15%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

174

6,57%

 

 

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 9,43%, sent la del Vallès Occidental del 11,73%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 51.334 persones aturades, que representa una disminució de 895 persones (-0,67%) si ho comparem respecte al mes de març i una disminució de 3.784 aturats respecte l'any passat (-6,87%).

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.603 aturats (13,42% d’atur) i Sabadell amb 13.026 persones a l'atur (12,98% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.858 (13,23% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.648 (9,43% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.554 (6,38% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 5 persones aturades (7,58% d’atur) i Rellinars amb 47 (16,47% d’atur).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de -12.515 persones durant el mes de d'abril, el que representa una disminució percentual del -3,04% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 398.946, que implica una disminució de 26.805 persones (-6,30%) respecte el mes d'abril de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 86.683 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.335.868, un -2,53% menys que durant el mes de març; i ha disminuït un -6,64% (237.168 persones) si ho comparem amb l’any passat

Comparteix