L’atur disminueix en 48 persones
Edició/ 10 de Enero de 2019

 

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de desembre en 48 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.466 cerdanyolencs sense feina, 48 persones menys que en el darrer mes de novembre (una disminució percentual del -1,91%) i una disminució de -243 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-8,97%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en els sectors: Serveis (-2,47%), l'Agricultura (-7,59%) i Sense ocupació anterior (-8,57%); mentre que en ha quedat igual Construcció i ha augmentat en la Indústria (+3,37%).

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

57

2,31%

De 20 a 24

96

3,89%

De 25 a 29

180

7,30%

De 30 a 34

208

8,43%

De 35 a 39

249

10,10%

De 40 a 44

296

12,00%

De 45 a 49

290

11,76%

De 50 a 54

290

11,76%

De 55 a 59

359

14,56%

De 60 a 64

441

17,88%

Més de 64

0

0,00%

 

 
 
 
 Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

      Percentatge sobre el    total

Sense estudis

 

15

0,61%

Estudis primaris incomplets

35

1,42%

Estudis primaris complets

131

5,31%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

231

9,37%

Educació general - Estudis Secundaris

1593

64,60%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

203

8,23%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

68

2,76%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

189

7,66%

Altres estudis post-secundaris

1

0,04%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,72%, sent la del Vallès Occidental de l'11,16%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 49.530 persones aturades, que representa una disminució de 183 persones (-0,37%) si ho comparem respecte al mes de novembre i una disminució de 3.447 aturats respecte l'any passat (-6,56%).

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 13.978 aturats (12,61% d’atur) i Sabadell amb 12.504 persones a l'atur (12,28% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.667 (12,52% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.466 (8,72% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.501 (6,19% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 6 persones aturades (8,57% d’atur) i Rellinars amb 38 (13,17% d’atur).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 1.498 persones durant el mes de desembre, el que representa una disminució percentual del -0,38% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 392.907, que implica una disminució de 25.111 persones (-6,01%) respecte el mes de desembre de l'any passat.


 

 


                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix