L’atur augmenta en 102 persones
Edició/ 5 de Febrero de 2019

 

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha augmentat en el darrer mes de gener en 102 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.568 cerdanyolencs sense feina, 102 persones més que en el darrer mes de

desembre (un augment percentual del +4,14%) i una disminució de -197 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-7,12%).

 L’atur ha disminuït en el nostre municipi en el sector Construcció (-3,43%); i ha augmentat en Serveis (+5,62%), la Indústria (+1,19%), l'Agricultura (+8,33%) i Sense ocupació anterior (+0,78%).

 

 Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

52

2,02%

De 20 a 24

114

4,44%

De 25 a 29

191

7,44%

De 30 a 34

213

8,29%

De 35 a 39

262

10,20%

De 40 a 44

312

12,15%

De 45 a 49

294

11,45%

De 50 a 54

299

11,64%

De 55 a 59

379

14,76%

De 60 a 64

452

17,60%

Més de 64

0

0,00%

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

Nombre

      Percentatge sobre el total

Sense estudis

14

0,55%

Estudis primaris incomplets

37

1,44%

Estudis primaris complets

135

5,26%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

231

9,00%

Educació general - Estudis Secundaris

1664

64,80%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

214

8,33%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

68

2,65%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

204

7,94%

Altres estudis post-secundaris

1

0,04%

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 9,08%, sent la del Vallès Occidental de l'11,23%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 49.872 persones aturades, que representa un augment de 342 persones (+0,69%) si ho comparem respecte al mes de gener i una

disminució de 3.159 aturats respecte l'any passat (-5,96%).

 

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.028 aturats

(12,71% d’atur) i Sabadell amb 12.475 persones a l'atur (12,25% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.696

(12,59% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.568 (9,08% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.570 (6,36% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 7 persones

aturades (9,86% d’atur) i Rellinars amb 39 (14,23% d’atur).

 

Catalunya ha registrat un augment de l’atur de 5.469 persones durant el mes de gener, el que representa un augment percentual del +1,39% respecte el mes anterior. El nombre total de persones

treballadores en atur a Catalunya és de 398.376, que implica una disminució de 24.490 persones (-5,79%) respecte el mes de gener de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 83.464 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.286.761, un +0,64% més que durant el mes de desembre; i ha

disminuït un -5,50% (190.767 persones) si ho comparem amb l’any passat.


 

Comparteix