L’atur augmenta en 28 persones
Edició/ 4 de Abril de 2019

 

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha augmentat en el darrer mes de març en 28 persones.

 

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.530 cerdanyolencs sense feina, 28 persones més que en el darrer mes de març (un augment percentual del +1,12%) i una disminució de -148 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-5,53%).

 

L’atur ha augmentat en el nostre municipi en tots els sectors: Construcció (+2,42%), Serveis (+0,43%), la Indústria (+0,30%), l'Agricultura (+16,67%) i Sense ocupació anterior (+10,16%).

 

 

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

60

2,37%

De 20 a 24

132

5,22%

De 25 a 29

179

7,08%

De 30 a 34

231

9,13%

De 35 a 39

256

10,12%

De 40 a 44

286

11,30%

De 45 a 49

278

10,99%

De 50 a 54

294

11,62%

De 55 a 59

381

15,06%

De 60 a 64

433

17,11%

Més de 64

0

0,00%

 

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Sense estudis

12

0,47%

Estudis primaris incomplets

36

1,42%

Estudis primaris complets

123

4,86%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

221

8,74%

Educació general - Estudis Secundaris

1655

65,42%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

213

8,42%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

65

2,57%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

203

8,02%

Altres estudis post-secundaris

2

0,08%

 

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,88%, sent la del Vallès Occidental de l'11,28%.

 

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 50.372 persones aturades, que representa un augment de 275 persones (+0,55%) si ho comparem respecte al mes de març i una disminució de 1.857 aturats respecte l'any passat (-3,56%).

 

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.307 aturats (12,81% d’atur) i Sabadell amb 12.616 persones a l'atur (12,35% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.710 (12,62% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.530 (8,88% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.592 (6,29% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 5 persones aturades (7,25% d’atur) i Rellinars amb 39 (13,93% d’atur).

 

 

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 902 persones durant el mes de març, el que representa una disminució percentual del -0,20% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 395.740, que implica una disminució de 15.721 persones (-3,80%) respecte el mes de març de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 33.956 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.255.080, un -1,00% més que durant el mes de febrer; i ha disminuït un -4,89% (167.467 persones) si ho comparem amb l’any passat.

Comparteix