L’atur disminueix en 30 persones
Edició/ 10 de Junio de 2019

El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de maig en 30 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 2.472 cerdanyolencs sense feina, 30 persones menys que en el darrer mes d'abril (una disminució percentual del -1,20%) i una disminució de -44 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-1,75%).

L’atur ha disminuït en el nostre municipi en gairebé tots els sectors: Serveis (-1,97%), la Indústria (-0,59%), l'Agricultura (-6,67%) i Sense ocupació anterior (-2,08%). Construcció (-0,00%) ha quedat igual.

Per franges d’edat, l’atur de Cerdanyola s’estructura de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Menors de 20

63

2,55%

De 20 a 24

106

4,29%

De 25 a 29

185

7,48%

De 30 a 34

218

8,82%

De 35 a 39

249

10,07%

De 40 a 44

260

10,52%

De 45 a 49

295

11,93%

De 50 a 54

283

11,45%

De 55 a 59

385

15,57%

De 60 a 64

428

17,31%

Més de 64

0

0,00%

 

 

 

 

 

 

 

Segons el nivell d'estudis, l'atur en el nostre municipi queda repartit de la següent manera:

 

 

 

 

Nombre

Percentatge sobre el total

Sense estudis

12

0,49%

Estudis primaris incomplets

36

1,46%

Estudis primaris complets

122

4,94%

Programes de formació professional - Estudis secundaris

243

9,83%

Educació general - Estudis Secundaris

1600

64,72%

Tècnics-professionals superiors - Estudis post-secundaris

210

8,50%

Universitaris primer cicle - Estudis post-secundaris

63

2,55%

Universitaris segon i tercer cicle - Estudis post-secundaris

186

7,52%

Altres estudis post-secundaris

0

0,00%

 

 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 8,62%, sent la del Vallès Occidental de l'10,85%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l'atur se situa en 48.836 persones aturades, que representa una disminució de 810 persones (-1,63%) si ho comparem respecte al mes d'abril i una disminució de 1.151 aturats respecte l'any passat (-2,30%).

Tenint en compte que les primeres de les següents poblacions tenen molts molts més habitants que les últimes, les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 14.012 aturats (12,40% d’atur) i Sabadell amb 12.170 persones a l'atur (11,82% d’atur). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 4.541 (12,08% d’atur) seguit de Cerdanyola, amb 2.472 (8,62% d’atur); i de Sant Cugat, amb 2.502 (6,02% d’atur). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 4 persones aturades (5,56% d’atur) i Rellinars amb 42 (14,58% d’atur).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 10.507 persones durant el mes de març, el que representa una disminució percentual del -2,75% respecte el mes anterior. El nombre total de persones treballadores en atur a Catalunya és de 371.091, que implica una disminució de 14.477 persones (-3,75%) respecte el mes de març de l'any passat.

En el conjunt d'Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 84.075 persones, i la xifra de persones apuntades a l'atur es situa en 3.079.491, un -2,60% menys que durant el mes d'abril; i ha disminuït un -5,30% (172.639 persones) si ho comparem amb l’any passat..

 

 

 

 

Comparteix