Ajuts al comerç per fer front a l’emergència sanitària del COVID-19
Edició/ 20 de Abril de 2020

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

 

Diferents línies d’ajut distribuïdes en 3 grans blocs:

 • Línies d’Ajuts a teixit associatiu: per a despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
 • Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: per a actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat i despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat.
 • Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per a actuacions de caràcter público-privat per a estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.
 • Tipus Ajut

  Estat En termini

  Data de finalització  31/12/2020

  A qui s'adreça

  Empreses

  Beneficiaris

  Empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma.

  També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

  Descripció

  • Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
  • Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)
  • Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

  Tramitació i Termini

  Pendent de convocatoria

  Mentre no es publica, podeu ampliar informació en aquest enllaç:

  http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/comerc/ajuts-per-a-pimes-del-comerc-artesania-i-moda/

Comparteix