Convocatòria Ajuts IdC (Llavor i Producte)
Edició/ 19 de Abril de 2022

El programa Indústria del Coneixement està impulsat des del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Es vol afavorir la creació i la consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement.  Basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació es pretén aconseguir la generació de llocs de treball d’alta qualificació i millorar significativament les activitats innovadores. 

Aquest programa forma part de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).  L’objectiu es promoure l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu a través de la valorització del coneixement i la transferència innovadora.

Els ajuts Llavor i Producte corresponen a l’objectiu específic 1.2.2, “Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació”, instrument de suport a la valorització i la transferència innovadora. 

Els ajuts Mercat combinen un préstec participatiu atorgat per l’IFEM i un ajut en forma de garantia atorgada pel Departament de Recerca i Universitats. L’objectiu és promocionar la creació de noves empreses tecnològicament innovadores. Aquestes han d’introduir al mercat nous productes o processos derivats del coneixement generat a les universitats i els centres de recerca. La idea és ajudar-les a superar les fases inicials de creixement i consolidació per tal d’accedir als mercats financers. 

Més informació:

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/Innovacio/Presentacio-sollicituds/index.html

Comparteix