Cerdanyola Oberta; economia

L'any que ve, l'economia espanyola recuperarà el nivell de producte interior brut (PIB), en termes reals, del 2008, abans que esclatés la crisi, segons les previsions de CaixaBank Research. L'entitat...
A Espanya la inversió productiva de l'exterior va augmentar un 42,88% fins a sumar 15.763 milions. La inversió estrangera productiva a Espanya va pujar a 15.763 milions d'euros de gener a setembre,...
La pèrdua de pimes a Catalunya es va agreujar el 2012 amb 23.219 companyies tancades i la destrucció de 85.170 llocs de treball. Les empreses exportadores són, en general, més competitives i més...