Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a
Edició/ 9 de Juliol de 2020

Es reconeix el/la millor jove artesà/ana alimentari/ària que porti a terme actuacions innovadores i de millora en la qualitat i comercialització de productes artesans alimentaris. 
La persona guanyadora rep una dotació econòmica de 3.000 €. Hi ha un accèssit de 1.000 € per a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

Requisits:

 

  1. Els/les participants han de tenir menys de 40 anys l’any de la convocatòria.    
  2. Cal tenir el carnet d'artesà/ana alimentari/ària en data anterior a la publicació de la convocatòria.
  3. Cal desenvolupar l'activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l'Administració en data anterior a la publicació de la convocatòria, d'acord amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, i el Decret 285/2006, de 4 de juliol.
  4. Les persones candidates han d'haver treballat en qualsevol de les actuacions descrites i haver obtingut resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les seves produccions artesanes alimentàries.

Les candidatures per prendre part en la convocatòria es presentaran mitjançant les associacions representants de les organitzacions relacionades amb l'activitat artesanal alimentària, independentment de si el candidat hi està associat o no.

Termini de presentació de sol·licituds:  20 de juliol de 2020.

Font:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8558_Premi-al-a-la-millor-jove-artesa-ana-alimentari-aria-innovador-a?evolutiuTramit=1

Comparteix