Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques

Instal·lació, manteniment i reparació

Codi Especialitat: ELEE0108
Data Inici *: 30/12/2014
Data Fi *: 30/10/2015
Durada: 240 h.
Horari: Matins
Sortides Professionals: •Ajudant d'instal·lador de línies elèctriques .
• Ajudant de muntador de línies .
• Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió .
• Peó de la indústria de producció i distribució d'energia

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
no es requereixen

Temari:

Relació d’unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:


UC0818_1: Realitzar operacions de muntatge de suports en xarxes elèctriques aèries.


UC0819_1: Realitzar operacions d’estesa i tesatge de conductors en xarxes elèctriques aèries i subterrànies.


Competència general:


Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries i subterrànies, aplicar-hi les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguir els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complir la normativa vigent.


Àmbit professional:


Desenvolupa la seva activitat professional en empreses majoritàriament privades, per compte d’altri, dedicades al muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de distribució de baixa i alta tensió; l’activitat la regulen el Reglament electrotècnic de baixa tensió i el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió.


Sectors productius:


S’ubica en el sector elèctric, dins del subsector de muntatge i manteniment en les activitats següents:Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.