AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Codi Especialitat:
Data Inici *:
Data Fi *:
Durada: 370 h.
Horari: No disponible.
Sortides Professionals: - Peó agrícola, jardineria.
- Peó de viver.
- Peó de centres de jardineria.

* Les dates son aproximades.

Requisits d'accés:
Certificat de Professionalitat de nivell 1.- No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals

Temari:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/DetallEspecialitat.do?codiEspecialitat=AGAO0108


Heu d'haver iniciat sessió per poder preinscriure's als cursos. Podeu iniciar sessió fent clic o també podeu donar-vos d'alta.