Peó de jardineria i horticultura (ref.3364)

Oferta donada d'alta el 28/10/2020

Condicions de l'oferta

Lloc de Treball:
Places: 5
Resum de l'oferta: OPERARIS/RIES DE JARDINERIA PER A LA NETEJA D'ESCOCELLS PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2020-2021 Es seleccionen 5 operaris/ries de jardineria per realitzar tasques de neteja d'escocells i voreres en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2021. Les tasques que han de portar-se a terme són les següents: - Neteja escocells on hagin crescut les males herbes i que dificultin el pas dels vianants. - Neteja d'herbes en voreres i vorals. - Altres tasques de jardineria. Perfil de les persones candidates: - Persones, en situació d’atur, diagnosticades des dels serveis públics de salut d'un problema de salut mental, en tractament psicològic i/o psiquiàtric, que aportin documentació acreditativa d'aquesta situació. - Persones en situació d’atur, derivades per l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG). - Es prioritzarà persones que no hagin participat en projectes de pla d'ocupació de 2019/2020. - Persones que no hagin participat en la convocatòria anterior del pla promogut per l'AMB 2018-2019 LES PERSONES INTERESSADES HAN DE TRUCAR AL 900 800 046 Procés de selecció: - El procés de selecció constarà d'una prova escrita / test i d'una entrevista personal - S'haurà d'aportar informe dels serveis de salut mental, el curriculum vitae, Graduat escolar o ESO, vida laboral, DNI, document DARDO i, en el cas de disposar-ne, carnet de discapacitat o de familiar amb discapacitat superior al 33%, familia nombrosa o monoparental. Contracte de 6 mesos

Tipus de feina: Peó de jardineria i horticultura
Horari: 7:30 a 15:00
Jornada laboral: Matins
Tipus de contracte: 6 mesos
Sou Orientatiu: 1234 bruts
Gènere: Indiferent
Experiència: No és necessària
Edat: Entre 16 a 65anys.
Formació Reglada:
Altra Formació:
Idiomes:
Permís de Conduir:
No s'ha trobat la persona a la base de dades .